B A R B A  2 2  -  F R A N C U S K A

(2003. – 2004.) 

Francuska je početak svega. U stvari, početak i kraj jer je putovanje Alee počelo i svršilo se u Francuskoj. Više o svršetku u rubrici Mayotte, a ovdje da ispričam priču o početku.

 U Francuskoj sam, 11. avgusta 2003., kupio brod.  Proveo sam deset mjeseci u marini u Saint Cyprienu, u blizini grada Perpignana. Taj period upoznavanja sa životom na brodu bio je neophodan jer se svo moje dotadašnje mornarsko iskustvo svodilo na petodnevni kurs jedrenja iz 2002. godine. Pomalo sam izlazio na more, kad je vrijeme dozvoljavalo i pomalo savladavao osnove jedrenja. Ipak, kad sam 2004. krenuo na krstarenje, bio sam skoro potpuno nespreman, jer krstarenje nije samo jedrenje. Ići jedrilicom na daleki put, podrazumijeva ovladati velikim brojem vještina o kojima ja tada još nisam ništa znao i znati predvidjeti potrebe koje će se ukazati na dalekom putu.

 Bio je to period postepenog prekidanja veza sa kopnom i privikavanja na ideju da će mi more od sada biti prirodni element. Dok su u Saint Cyprienu bjesnile zimske oluje, zabrinuto sam posmatrao uzburkano more, ali to me nije spriječilo da krenem na put kad je za to kucnuo čas, kao što me nije spriječio ni cervikalni sindrom (bol u vratu) koji se pojavio u maju 2004. i prisilio me da krenem na krstarenje sa krutim okovratnikom, kojeg sam se riješio tek nekoliko mjeseci kasnije.


 

 

Barba22.ba

 

Copyright © Barba 22