B A R B A   2 2   -  I T A L I J A 

(2004.)

 Italija je u najmanju ruku čudna zemlja. Barem su takvi južni krajevi koje sam ovlaš posjetio na putu ka Hrvatskoj. Jezička barijera bila je totalna: nisam naišao ni na koga ko bi znao i jednu jedinu riječ engleskog. To mi se nije desilo ni u najudaljenijim i najizolovanijim zemljama na obalama Crvenog mora. 

Na stranu nemogućnost komunikacije sa domorodcima, bilo je to moje prvo krstarenje, sve mi je bilo novo, svaki dan je donosio nova iskustva i nova iznenađenja. Tako sam u Italiji proveo svoju prvu noć na sidru i jedva da sam oka sklopio iako nije bilo ni daška vjetra. U toku jedne noćne plovidbe, Alea se upecala u ribarsku mrežu. Bio je to čitav belaj dok sam se otpetljao. Iz opreza sam plovio jako daleko od obale, tako da je nisam kako treba ni vidio. Ali, uspio sam živ i zdrav proći Otrantska vrata i doći u Jadransko more, a to mi je tada bilo najvažnije.


 

 

Barba22.ba

 

Copyright © Barba 22